İŞ HAYATI DANIŞMANLIKLARI


1. Psikososyal risk analizi ve düzeltici önlemler,
2. İş güvenliği ve sağlığı hizmetleri organizasyonu,
3. Personel eğitimi,
4. Yönetici desteği-danışmanlığı,
5. Çalışan danışmanlığı,
6. Stresle başetme,
7. Öfke kontrolü,
8. Etkili iletişim,
9. Öz güven,
10. İkna yeteneğinin geliştirilmesi,
11. Çalışan uyumsuzluğu.